Comparteix:

Perspectiva de gènere per matèries de l'àmbit

Perspectiva de gènere per matèries de l'àmbit

Aquesta secció inclou els plans docents de les assignatures que incorporen la competència transversal de perspectiva de gènere per titulacions. Les modificacions fetes, basades en els fonaments de la pedagogia feminista, apareixen resaltats i explicats.